நாலு சொல்லில் – நான்காம் பகுதி (படிக்க பதிவிறக்கம் செய்ய)

அன்புடையீர்,

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

நாலு சொல்லில் புத்தகத்திற்கு நீங்கள் தந்து வரும் பேராதவிற்கு மிக்க நன்றி. முன்பு திட்டமிட்டபடியே, இதோ நாலு சொல்லில் புத்தகம் நீங்கள் (சு)வாசிக்க.

படித்து விட்டு, பிடித்திருந்தால், உங்கள் நண்பர்கள் உறவுகள் என யாவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.  உங்கள் அன்புக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளும் வணக்கங்களும்.

இந்த சிறந்த தருணத்தில் “நாலு சொல்லில்” புத்தகத்திற்காக எழுதிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  இரண்டாம் பாகத்தில் அவர்களது வரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

ஐந்து பாகங்களாக இந்நூல் வெளியிடப்படுகிறது.  அவைகளில் முதல் பாகம்  23 – ஜீன் – 2017 அன்றும் மற்ற பாகங்கள் பின்வரும் தேதிகளிலும் வெளியிடப்பட்டன என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் கருத்துக்களை உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள

https://www.facebook.com/4Sollil/

https://www.karuveli.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Karuveli-320894851676568/

This slideshow requires JavaScript.

 

முதல் பாகம் – 23 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

2ஆம் பாகம் – 25 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

3ஆம் பாகம் – 26 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

4ஆம் பாகம் – 28 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

5ஆம் பாகம் – 30 – ஜீன் – 2017 :  காத்திருக்கிறது உங்களுக்காக.. உங்களைப் போலவே

 

 

 

 

 

அன்புடன்

ஆசிரியர் – “நாலு சொல்லில்”

நாலு சொல்லில் – மூன்றாம் பகுதி (படிக்க பதிவிறக்கம் செய்ய)

அன்புடையீர்,

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

நாலு சொல்லில் புத்தகத்திற்கு நீங்கள் தந்து வரும் பேராதவிற்கு மிக்க நன்றி. முன்பு திட்டமிட்டபடியே, இதோ நாலு சொல்லில் புத்தகம் நீங்கள் (சு)வாசிக்க.

படித்து விட்டு, பிடித்திருந்தால், உங்கள் நண்பர்கள் உறவுகள் என யாவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.  உங்கள் அன்புக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளும் வணக்கங்களும்.

இந்த சிறந்த தருணத்தில் “நாலு சொல்லில்” புத்தகத்திற்காக எழுதிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  இரண்டாம் பாகத்தில் அவர்களது வரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

ஐந்து பாகங்களாக இந்நூல் வெளியிடப்படுகிறது.  அவைகளில் முதல் பாகம்  23 – ஜீன் – 2017 அன்றும் மற்ற பாகங்கள் பின்வரும் தேதிகளிலும் வெளியிடப்பட்டன என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் கருத்துக்களை உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள

https://www.facebook.com/4Sollil/

https://www.karuveli.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Karuveli-320894851676568/

 

This slideshow requires JavaScript.

 

முதல் பாகம் – 23 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

2ஆம் பாகம் – 25 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

3ஆம் பாகம் – 26 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

அடுத்த பாகங்கள்…

4ஆம் பாகம் – 28 – ஜீன் – 2017

5ஆம் பாகம் – 30 – ஜீன் – 2017 :

 

 

அன்புடன்

ஆசிரியர் – “நாலு சொல்லில்”

நாலு சொல்லில் – இரண்டாம் பகுதி (படிக்க பதிவிறக்கம் செய்ய)

அன்புடையீர்,

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

நாலு சொல்லில் புத்தகத்திற்கு நீங்கள் தந்து வரும் பேராதவிற்கு மிக்க நன்றி. முன்பு திட்டமிட்டபடியே, இதோ நாலு சொல்லில் புத்தகம் நீங்கள் (சு)வாசிக்க.

படித்து விட்டு, பிடித்திருந்தால், உங்கள் நண்பர்கள் உறவுகள் என யாவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.  உங்கள் அன்புக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளும் வணக்கங்களும்.

இந்த சிறந்த தருணத்தில் “நாலு சொல்லில்” புத்தகத்திற்காக எழுதிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  இரண்டாம் பாகத்தில் (இந்தப் பாகத்தில்) அவர்களது வரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

ஐந்து பாகங்களாக இந்நூல் வெளியிடப்படுகிறது.  அவைகளில் முதல் பாகம்  23 – ஜீன் – 2017 அன்றும் மற்ற பாகங்கள் பின்வரும் தேதிகளிலும் வெளியிடப்பட்டன என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் கருத்துக்களை உணர்வுகளைப் பகிர்ந்து கொள்ள

https://www.facebook.com/4Sollil/

https://www.karuveli.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Karuveli-320894851676568/

This slideshow requires JavaScript.

 

முதல் பாகம் – 23 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

2ஆம் பாகம் – 25 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

இன்னும் ஐந்து தினங்களில் அடுத்த மூன்று பாகங்களும் உங்கள் கைகளில்..

3ஆம் பாகம் – 26 – ஜீன் – 2017

4ஆம் பாகம் – 28 – ஜீன் – 2017

5ஆம் பாகம் – 30 – ஜீன் – 2017

அன்புடன்

ஆசிரியர் – “நாலு சொல்லில்”

நாலு சொல்லில் – முதல் பகுதி (படிக்க பதிவிறக்கம் செய்ய)

அன்புடையீர்,

 

This slideshow requires JavaScript.

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

நாலு சொல்லில் புத்தகத்திற்கு நீங்கள் தந்து வரும் பேராதவிற்கு மிக்க நன்றி. முன்பு திட்டமிட்டபடியே, இதோ நாலு சொல்லில் புத்தகம் நீங்கள் (சு)வாசிக்க.  படித்து விட்டு பிடித்திருந்தால், உங்கள் நண்பர்கள் உறவுகள் என யாவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.  உங்கள் அன்புக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளும் வணக்கங்களும்.

இந்த சிறந்த தருணத்தில் “நாலு சொல்லில்” புத்தகத்திற்காக எழுதிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என் சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  இரண்டாம் பாகத்தில் அவர்களது வரிகள் இடம் பெற்றுள்ளன என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

ஐந்து பாகங்களாக இந்நூல் வெளியிடப்படுகிறது.  அவைகளில் முதல் பாகம் இன்றும் ( 23 – ஜீன் – 2017) மற்ற பாகங்கள் பின்வரும் தேதிகளிலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  மேலும் விபரங்களுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்

https://www.facebook.com/4Sollil/

https://www.karuveli.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Karuveli-320894851676568/

 

முதல் பாகம் – 23 – ஜீன் – 2017 :

வாசிக்க / பதிவிறக்கம் செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்

அடுத்த நான்கு பாகங்களும் பின் வரும் தேதிகளில் உங்கள் கரங்களில் தவழுமென தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.  முதல் பாகம் நாலு சொல்லில் முயற்சிக்கு அறிமுகமாய் உங்களிடம் வந்திருக்கிறது.  100 பக்கங்களும், 5 பாகமாக உங்களை வந்து சேருகிறது.  சுவாசித்து வாழ்ந்திருங்கள்.. மகிழ்ந்திருங்கள்.

2ஆம் பாகம் – 25 – ஜீன் – 2017 :

3ஆம் பாகம் – 26 – ஜீன் – 2017 :

4ஆம் பாகம் – 28 – ஜீன் – 2017 :

5ஆம் பாகம் – 30 – ஜீன் – 2017 :

 

அன்புடன்

ஆசிரியர் – “நாலு சொல்லில்”

நாலு சொல்லில் புத்தகம் விரைவில் ஒலி வடிவில்

அன்புடையீர்,

​ ​வணக்கம்.  நீங்கள் அனைவரும் சிறப்பாக இருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

இந்த ஆண்டின் புதிய முயற்சியாக, “நாலு சொல்லில்”  வார்த்தைக் கோர்வைகள் எழுதப்பட்டன.  முதல் கட்டமாக இ-புத்தகமாக வரும் 23-ஜீன்-17  முதல் 30க்குள் 5 பகுதிகளாக வெளியிடப்பட உள்ளது என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

அதனைத் தொடர்ந்து… ஒலிப்புத்தகமாக, காணொளியாகவும் உங்களை வந்து சேரும் என்பதனையும் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

30 மணித்துளியே உள்ள காணொளி உங்களுக்கு இப்புத்தகத்தைப் பற்றி சொல்லும்.

An Video About 4Sollil

ஒலிப்புத்தகத்தை நீங்கள் இங்கே கேட்டு மகிழலாம்.. 

https://soundcloud.com/mahendran-r-2/sets/4-sollil_the-book-tamil-poems

மேலும் விபரங்களைத் தொடர்ந்து பெற்றிட… இணைந்திருங்கள் முகநூல் பக்கங்களில்

https://www.facebook.com/4Sollil/
https://www.facebook.com/Karuveli-320894851676568/

உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிகள்:
https://youtu.be/MzMzdTv2Qiw
“படித்துப் பிடித்திருந்தால், பிடித்தவர்களுடன் பகிர்ந்திடுங்கள்”
அன்புடன்,
கருவெளி ராச.மகேந்திரன்

நாலு சொல்லில் இ-புத்தகம் 5 பகுதிகளாக வெளியீடு

அன்புடையீர்,

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

நாலு சொல்லில் புத்தகத்திற்கு நீங்கள் தந்து வரும் பேராதவிற்கு மிக்க நன்றி. முன்பு திட்டமிட்டபடியே, இதோ நாலு சொல்லில் புத்தகம் நீங்கள் (சு)வாசிக்க வரும் 23 – ஜீன்-17 அன்று இ-புத்தகமாக உங்கள் கையிலிருக்கும்.

படித்து விட்டு, பிடித்திருந்தால், உங்கள் நண்பர்கள் உறவுகள் என யாவரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளவும்.  உங்கள் அன்புக்கு என் மனமார்ந்த நன்றிகளும் வணக்கங்களும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு இந்த இணைய தளத்திலோ.. அல்லது..  பின்வரும் முகநூல் பக்கங்களிலோ.. இணைந்திருங்கள்..

https://www.facebook.com/4Sollil/

https://www.facebook.com/Karuveli-320894851676568/

நாலு சொல்லில் காணொளிகள் உங்களுக்காக..  யூ-டியுப் பக்கத்தில் தொடர்ந்து வெளியாகும் என்பதனையும் இச்சமயத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்..

அன்புடன்

கருவெளி ராச.மகேந்திரன்..

 

 

எப்படி?!

முகம் தெரியாது...

குரல் மாற்றி கொள்ளலாம்...

இத்தனை வசதியிருந்தும்

எந்நிலையை

அப்படியே...

ஒவ்வொரு கைபேசி அழைப்பிலும்

அறிந்து விசாரிக்கும் சக்தி

எப்படி கிட்டுகிறதோ?

என் அன்னைக்கு மட்டும்!

நினைவுகளின் வலிமை

மகிழ்ச்சியாய்
நிம்மதியாய்
நிறைவாய்
நீங்கள் கடந்து வந்த
அந்த நிமிடங்களை
இன்னொரு முறை
இப்போது நினைவில் நிறுத்துங்கள்!
அந்த அனுபவத்தை
அன்பா்களோடு பகிா்ந்து கொள்ளுங்கள்

 

நம் உறவு

சில உறவுகள் வாழ்நாள் முழுவதற்கும் புதிராகவே இருக்கும்… அத்தகைய உறவுகளுக்காக இவ்வரிகள்..

 

2017060801